Mutualiteit

Veel mutualiteiten betalen een deel van de prijs van kampen en lidgelden terug.
Hier onder een overzicht van documenten die je daar voor nodig hebt per mutualiteit.

Fiscale attesten zijn te verkrijgen via deze weg

Wil je een van deze documenten laten invullen door de groepsleiding? Stuur hen dan een mailtje met het document in de bijlage.

inschrijvingsgeld CM

kamptegemoetkoming CM

kamptegemoetkoming LM

inschrijvingsgeld Voorzorg

kamptegemoetkoming Voorzorg

inschrijvingsgeld OZ

kamptegemoetkoming OZ