Financiële ondersteuning

Scouting, da’s voor iedereen!

Scouting kost wat geld, voor wie het een hulp kan zijn, bestaat er Scouting op Maat. Er bestaan verschillende mogelijkheden om kinderen, jongeren en ouders te ondersteunen, die het thuis financieel moeilijker hebben. Zo proberen we de financiële drempels van het deelnemen aan scouting weg te werken. Het budget voor deze maatregelen is beperkt, dus kan dit verminderde lidgeld enkel gebruikt worden voor ouders die het echt nodig hebben.

Het verminderd lidgeld voor dit scoutsjaar is 11,60 euro. Welk lidgeld je ook betaalt, iedereen is op dezelfde manier verzekerd. Om dit verminderd lidgeld aan te vragen moet je enkel een mail sturen naar de groepsleiding. Zij zullen dit dan bekijken en dit verder voor jou regelen.

Heb je recht op lidgeld op maat? Dan krijg je automatisch korting op de uniformstukken in de Hopper Winkels en in de webwinkel. De korting op het hemd bedraag 60%, voor broek, rok of trui is dat 50%. De korting wordt verrekend van zodra alle gegevens van een nieuw lid zijn doorgegeven aan Scouts en Gidsen Vlaanderen en daarbij, door de ons, verminderd lidgeld is toegekend.

Naast het lidgeld (waarvoor je verminderd lidgeld kan aanvragen) komen er nog heel wat kosten kijken bij een scouts- en gidsenjaar: weekends en kampen, een uniform, eventueel een betalende activiteit… Om ouders te ondersteunen, heeft Scouts en Gidsen Vlaanderen een solidariteitsfonds ontwikkeld, genaamd Fonds op Maat. De groepsleiding kan een tussenkomst vragen voor een aantal van die kosten. De richtlijn voor dit initiatief is dat de ouders van het lid zelf een derde van de kostprijs (van een kamp of weekend) betalen, wij (Scouts Laetitia Geetbets) voor een derde zorgt en het Fonds op Maat voor het laatste derde van de totale prijs tussenkomt.

We weten dat het niet eenvoudig is voor ouders om te laten weten dat ze moeilijk rondkomen. Maar we willen jullie helpen. Is het kostenplaatje van scouting een drempel voor jullie? Doe dan zeker beroep op de mogelijkheden die er bestaan!

Neem in alle discretie contact op met iemand van de groepsleiding.
Samen kunnen we naar jullie luisteren, om jullie beter te verstaan. Maar vooral om scouting mogelijk te maken voor iedereen.

Heel wat diensten betalen een deel van het inschrijvingsgeld terug en het is ook fiscaal aftrekbaar. Ga dus zeker langs bij je ziekenfonds, de jeugddienst, het OCMW, enz. Hoeveel ze terugbetalen, en wat je daarvoor moet doen, verschilt van dienst tot dienst.

We hopen op deze manier iedereen de kans te geven om scouts en gids te zijn.